Vagtplan Holmen

Fotografi og keramik 8/9 – 11/11

8/9 11.00-14.30 Bestyrelsen og 14.30-17.00 Hanne Berg

9/9 12.00-14.30 Tove Markussen og 14.30-17.00 Lone Jensen

15/9 12.00-14.30 Lene Høgh og 14.30-17.00 Ingrid Høybye

16/9 12.00-14.30 Bodil Lausten og 14.30-17.00 Ingrid Høybye

22/9 12.00-14.30 Knud Sørensen og 14.30-17.00 Vini Larsen

23/9 12.00-14.30 Maria Melson og 14.30-17.00 Hanne Berg

29/9 12.00-14.30 Kurt Collstrop og 14.30-17.00 Marie Starklint

30/9 11.00-14.30 Dorit Erhardsen og 14.30-17.00 Vini Larsen

6/10 12.00-14.30 Ingrid Høybye  og 14.30-17.00 Lone Jensen

7/10 12.00-14.30 Kaj Hyldig og 14.30-17.00 Lone Jensen

13/10 12.00-14.30 Lene Høgh og 14.30-17.00 Kaj Hyldig

14/10 12.00-14.30 Bodil Lausten  og 14.30-17.00 Dagny Dalsgaard

20/10 12.00-14.30 Gerda Buhl   og 14.30-17.00 Dagny Dalsgaard

21/10 12.00-14.30 Gerda Buhl  og 14.30-17.00 Dagny Dalsgaard

27/10 12.00-14.30 Marie Starklint og 14.30-17.00

28/10 12.00-14.30 Tove Markussen  og 14.30-17.00 Marie Starklint

3/11 12.00-14.30 Anette Ib  og 14.30-17.00 Lisbeth Ussing

4/11 12.00-14.30 Anette Ib  og 14.30-17.00

10/11 12.00-14.30 Lisbeth Ussing  og 14.30-17.00

11/11 12.00-14.30  og 14.30-17.00

One response to “Vagtplan Holmen