Vagtplan Holmen

Klein og Heide 12. august – 8. oktober

12/8 11.00-14.00 Bestyrelsen og 14.00-17.00 Bodil Lausten

13/8 11.00-14.00 Ingrid Høybye og 14.00-17.00 Marie Starklint

19/8 11.00-14.00 Knud Sørensen  og 14.00-17.00 Sonja Ginnerup

20/8 11.00-14.00 Lene Høgh og 14.00-17.00 Jens Holm

26/8 11.00-14.00 Dagny Dalsgaard og 14.00-17.00 Vini Larsen

27/8 11.00-14.00 og 14.00-17.00 Vini Larsen

2/9 11.00-14.00 Dagny Dalsgaard og 14.00-17.00 Ingrid Høybye

3/9 11.00-14.00 Grethe Degn og 14.00-17.00 Dorit Erhardsen

9/9 11.00-14.00 Sonja Ginnerup og 14.00-17.00 Dorit Erhardsen

10/9 11.00-14.00 Tove Markussen og 14.00-17.00 Knud Sørensen

16/9 11.00-14.00 Grethe Degn og 14.00-17.00

17/9 11.00-14.00 Lone Jensen og 14.00-17.00 Lone Jensen

23/9 11.00-14.00 Karen Back og 14.00-17.00 Marie Starklint

24/9 11.00-14.00 og 14.00-17.00 Ingrid Høybye

30/9 11.00-14.00 Lene Høgh og 14.00-17.00

1/10 11.00-14.00 Marie Starklint og 14.00-17.00

7/10 11.00-14.00 og 14.00-17.00

8/10 11.00-14.00 Karen Back og 14.00-17.00 Tove Markussen

 

One response to “Vagtplan Holmen