Udstillingsvedtægt

For udstillingens gennemførelse gælder iøvrigt følgende:

 1. Kunstforeningens kontaktperson i forbindelse med udstillingens      afholdelse er (navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse). Kontaktpersonen er bemyndiget til at træffe aftale med kunstneren vedrørende alle normale  forekommende opgaver i forbindelse med gennemførel-sen af udstillingen.
 2. Åbningstiderne i udstillingsperioden er fredage fra kl. 15.00 til      17.00, lørdage fra kl. 11.00 til kl 14.00 og søndage fra kl. 14.00 til kl.  16.00.
 3. Kunstforeningen har forsikret de udstilllede værker gennem en generel forsikring tegnet hos Max Levig & Co.s Eftf. Forsikringsaktieselskab (Tryg) i København.
 4. Efter aftale med kontaktpersonen sørger kunstneren/kunstnergruppen for, at de ophængnings- og udstillingsklargjorte værker er kunstforeningen i hænde på aftalte dato, hvilken skal fremgå af udstillingsaftalen.
 5. Efter udstillingens afslutning afhentes eller returneres de udstillede værker senest hurtigst muligt i henhold til aftale med kontaktpersonen.
 6. Kunstforeningen yder godtgørelse for
  transportudgifter i direkte forbindelse med aktuelle udstilling, hvilket fremgår præciseret af den enkelte aktuelle udstillingsaftale.
 7. Kunstforeningen fremstiller og afholder normalt omkostningerne til  maksimum 35 stk. plakater i A3 eller A4 format. Materialet til plakaternes indhold (CV, fotos og eventuel tekst) skal være kunstforeningen i hænde senest 2 uger før ferniseringen. Materialet sendes til foreningens IT-sekretær (adresse m.v. se bundtekst).
 8. Hvis kunstneren selv ønsker at udarbejde eller fremsende egne plakater, skal disse være fremme ved kunstforeningen senest 2 uger før ferniseringen.
 9. Værkfortegnelse med udstillingsnumre og  salgspriser skal afleveres til kunstforeningens kontaktperson samtidig med værkerne. Værkerne skal være nummererede i overensstemmelse med værksfortegnelsen.
 10. Grundplan over udstillingslokalerne kan findes på kunstforeningens hjemmeside (forsiden).
 11. Der ydes kunstforeningen en provision på 25% af
  den samlede salgssum for solgte værker på aktuelle udstilling.
 12. Kunstforeningen kan ikke garantere noget salg, men med henvisning til aktuelle prisliste vil kunstforeningen tilstræbe et salg. Herfra trækkes 25% i provision til kunstforeningen.
 13. Afregning sker senest 4 uger efter udstillingens
  afslutning. Beløbet indsættes på det bankkontonummer, hvilket skal fremgå af udstillingsaftalen.
 14. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skriftlige aftaler indgås. I givet fald skal det fremgå af udstillingsaftalens pkt. 14.