Bestyrelsen

Adresseliste og arbejdsopgaver for kunstforeningens bestyrelse og hjælpere 2017

Niels Otto Degn, formand

Jernbanegade 3, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 9771 0244, mobil 4044 0244

e-mail: niels.otto.degn@gmail.com

Leder bestyrelsesmøder. Kontakt til presse i samarbejde med Jørn Bork og Per Mikkelsen. Kontakt til kunstnere, hvor der ikke er lavet styre- arbejdsgruppe. Trykker værklister. Bogudgivelser. Tager sig af lejede skulpturer.

Organiserer taler ved ferniseringer o.lign.

Udarbejder ansøgninger. Laver kontrakter hvor der ikke er lavet styre- arbejdsgruppe.

Ansvarlig for opfølgning af aftaler og samarbejde med kommune og sponsorer. Kontakt til myndigheder.

Tager sig af Holmen som bygning (el, varme m.v.). Almindelig tovholder.
Indkalder til generalforsamling.
Udarbejder kontingentopkrævningsbrev til udsendelse til medlemmer i januar måned.

Jørn Bork, næstformand

Ballevænget 12, 7950 Erslev, tlf. 9776 4855, mobil 6165 8661

e-mail: j.bork@live.dk

Husgruppe, ophængning, nedtagning, forsendelse, transport, kontakt til kunstnere, kontakt til presse i forbindelse med nye udstillinger.  Småreparationer i lokaler. Erstatter formanden i dennes fravær.

 

Karin Andersen

Strandvænget 62, Jørsby, 7900 Nykøbing M, mobil 2726 7084

e-mail:  ka@finnnygaard.com
Husgruppe, ophængning, nedtagning. Grafiske opgaver og it/hjemmeside i samspil med Per Mikkelsen. Kontakt til kunstnere.

 

Ute Holm

Agerøvej 42, 7960 Karby, tlf. 9776 1850, mobil 6179 1850

e-mail: uaholm@gmail.com

Husgruppe, Ferniseringer, ophængning, nedtagning. Ad hoc indsatser.

 

Anette Hvidbjerg

Brunhøjen 6, Sejerslev 7900 Nykøbing Mors, tlf. 9775 1548, mobil 6169 1548,
e-mail anettehvidbjerg@live.dk

Husgruppe, ophængning, nedtagning, fernisering, skoletjeneste og omvisninger.

 

Kaj Kristiansen, sekretær

Vinkelvej 14, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 9772 5208, mobil 2167 7309,

e-mail: kristiansenkaj@gmail.com.

Husgruppe, ophængning og nedtagning samt ad hoc opgaver. Udarbejder dagsordener i samarbejde med formand og øvrige bidragydere, indkalder til møder og laver referat.

 

Per Mikkelsen, it-ansvarlig m.v.

Fasanvej 30, 7900 Nykøbing Mors, mobil: 2361 4981

e-mail: pm@morsoe-gym.dk

IT-ansvarlig, hjemmeside, publikationer, annoncer, årsoversigter. Sender elektronisk post ud til medlemmer, Holder mailliste á jour sammen med kasserer og formand.

 

Bente Ravn, kasserer

Refshammervej 28, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 9772 4244, mobil 2890 4244

e-mail: bente.ravn@mvb.net
betaler regninger og bogfører

Holder styr på, hvad der er købt/solgt på udstillingerne og meddeler det til formanden og de udstillende kunstnere. Sætter mærker på det til foreningen indkøbte og sørger for, at det kommer i depot. Fordeler indkøb til samlingen eller til auktion. Hjælper ved ferniseringer.

Er med til at holde medlemslisten á jour.

Sørger for at meddelelsesbog og øvrige papirer er klar til de enkelte udstillinger.
Budgetopfølgning

 

Ingelise Roikjer

Dråbystræde 20, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 9793 1340, mobil 2964 7099

e-mail: iljroi@hotmail.com

Husgruppe. Ferniseringer, ophængning og nedtagning. Sørger for orden i skabe og holder øje med lokalernes tilstand samt ad hoc opgaver

 

 

Knyttet til bestyrelsen:

Vibeke Sørensen

Høstvej 10, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 97 72 44 11, mobil 30 66 78 06, e-mail: vss@outlook.dk.

Arrangør af enkeltudstillinger, foredrag, rejser m.v.

 

Hjælper: Jørgen Lund Sørensen

Heltoften 30, Flade, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 9774 0631,

e-mail: frulunde@privat.tele.dk

 

Depotorganisator: Tove Bak

Jernbanegade 3, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 2960 8190, e-mail: tove@graficons.dk

Vedligeholder registrering af foreningens værker inkl. styring af udlån.

 

Hjælper: Frode Ballegaard, Vestmorsvej 25, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 97752614, mobil 23361131 e-mail: frode.b@mail.dk

Tryksager, it-behjælpelig og meget andet

 

Vagtkoordinator: Bodil Lausten, Fruevænget 24, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 9772 5132, mobil 6024 5132 e-mail:

bodil.lausten@mail.dk
Kontakt til foreningens frivillige vagtkorps. Koordinerer vagtplaner. Modtager nye tilmeldinger som vagt.

Fast vagt: skifter periodevis – pt. Maria Monson. Til stede i åbningstiden juni – august 11.00 til 17.00, resten af året 12 -17 tirsdag til fredag inkl.

Kontakt: Skriv til morsoekunstforening1961@gmail.com

Hjælper ved ophængning og nedtagning. Medvirker ved udsendelse af post og ved almindelig vedligeholdelse af depot, anskaffelser til køkken og toilet. Ordner scrapbog og opslagstavle. Bringer plakater rundt i byen. Diverse skriftlige opgaver