Udstillerinformation

Orientering om kunstforeningens Udvælgelseskriterier

Vi modtager henvendelser og materiale, men vær opmærksom på flg.:

Morsø Kunstforening stiller normalt som forudsætning at udstillende kunstnere har deltaget på mindst én statsanerkendt censureret udstilling.

Materialer sendes til foreningens formand:

Vibeke Sørensen, Høstvej 10, 7900 Nykøbing M. vibeke@smaerupsoerensen.dk

Ophængning laves i samarbejde med bestyrelsens “husgruppe”. Kontakt: Jørn Bork j.bork@live.dk (mobil: 6165 8661)

Link til kunstforeningens logo (må hentes og bruges til PR-materiale).

Nyt! Lokalerne i Palæet udlejes januar, februar og evt. marts. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen. Udstillere skal godkendes af bestyrelsen. Der betales for lys og varme i udlejningsperioden.

UDSTILLINGSAFTALE underskrevet af udstiller og bestyrelse laves i forbindelse med foreningens udstillinger.

UDSTILLINGSAFTALE (pdf)

UDSTILLINGSAFTALE (Word-format)