Strejflys over værker erhvervet i foreningens første 59 år

Se Kirkeby, Winther, Wølck, Heide, Klein og mange andre i Morsø Kunstforening.

Coronasmitten trækker lange skygger. Meget aflyses – udsættes eller forsvinder i mørket, men på Mors har situationen givet anledning til at gå i gemmerne og bringe mange af foreningens indkøb over de første 59 år frem i lyset. Derfor vises frem til udløbet af september i stedet udsnit af foreningens i alt 350 værker. Det bliver maleri, grafik, foto, skulptur og grafik. Der vil være særligt fokus på værker af lokale kunstnere.

Helt fra starten har foreningen haft en indkøbspolitik, hvor der blev købt ind med sigte på at skabe en samling, der kunne begrunde at oprette et kunstmuseum. Det drømte mange om. Ret hurtigt indhentede realiteterne de gode ønsker, så man måtte erkende, at der næppe ville kunne skaffes økonomi til at opbygge et museum med fast bopæl og åbning.

Til gengæld fortsatte opbygningen af en samling, som ville være værdig til et kunstmuseum. Indkøbene – indimellem suppleret med flotte donationer – er så fortsat til nutiden.

Læs mere om udstillingen

Holmen er åben igen

Først det gode budskab:
Der er igen adgang til kunstudstillingen på Holmen og vi følger de faste åbningstider dagligt 12-17 bortset fra mandage.

Og så det lidt mere ærgerlige, med dog løfterige:
Nok genåbner vi, men Corona-smitten trækker lange skygger, så årets store satsning med fælles udstilling sammen med Det Ny Kastet i Thisted i forbindelse med Genforeningen har vi måttet aflyse. Også et par andre udstillinger er udsat og flyttet, ligesom den igangværende udstilling med Hanne Schmidts spændende malerier er blevet hårdt ramt. Heldigvis er det blevet muligt at forlænge denne udstilling, så det bliver genåbningsudstillingen.

Hanne Schmidt-udstillingen slutter søndag den 21. juni og afløses af en ny udstilling som god erstatning for den aflyste Grænse-udstilling, nemlig dele af foreningens egne værker.

Oversigt over årets resterende udstillinger:
til 21.06: Hanne Schmidt, maleri

30.06 – 27.09: Værker erhvervet gennem 59 år – Alsidig præsentation af foreningens beholdning af maleri, grafik, foto,  skulptur og grafik. Der vil være særligt fokus på værker af lokale kunstnere.

03.10 – 22.11: Fire med farve, maleri, akvarel, collage, tegning (uændret)

28.11 – 31.01.21 (obs lukket 23.12 – 05.01.21): Rejser og Eventyr, Helga Exner, smykker, Bjarke Regn Svendsen, maleri (indhold uændret fra den flyttede udstilling forår 2020)

Herefter starter 2021 med årsskifteudstillingen, og årets udstillinger fortsætter forhåbentlig uden nye benspænd.

Vi glæder os til at komme i gang igen, og vil stadig være forsigtige. Det kan bl.a. ses ved, at der ikke laves en traditionel fernisering ved åbningen af udstillingen med egne værker – og yderligere er åbningsdagen en tirsdag.

Vi fortsætter også den ansvarlige linje med ikke at lukke mere end 10 ind ad gangen. Der er håndsprit til alle, ligesom alle åbne flader og håndtag rengøres hyppigt.

Ændret udstillingsprogram

Det er svært at spå, men rigtig meget tyder på, at coronakrisen ikke er løst ved udløbet af næste uge (13), hvor de først udmeldte restriktioner i princippet burde ophøre.

Under alle omstændigheder vil der blive en del tilretninger, når Danmark skal i gang igen. MK61 har søgt at være lidt på forkant, og vi har derfor udsat den næste udstilling ’Rejser og eventyr’ med Helga Exners smykker og Bjarke Regn Svendsens malerier. Udstillingen skulle åbne lørdag den 4. april, men vil i stedet blive gennemført i december 2020 til januar 2021. Den planlagte udstilling i forbindelse med årsskiftet er følgelig også udsat, og gennemføres i stedet februar-marts 2021.

Den igangværende udstilling med Hanne Schmidts spændende interiør-billeder, der viser forfald, er i sagens natur ikke set af så mange. Heldigvis skal Hanne Schmidt først bruge sine billeder til juli, og hun har indvilget i at forlænge udstillingen. Det er vi glade for og håber, at der så bliver mulighed for, at flere kan se udstillingen. Det vil formentlig også give tid til at komme ind i normal rytme igen.

Alt i alt søger vi at tilpasse os realiteterne – måske bliver der behov for flere ændringer, men som det ser ud nu genåbner Kunstforeningen med Hanne Schmidt-udstillingen, når det er forsvarligt, og kommer så ind i den oprindelige plan, hvor næste udstilling åbner lørdag den 30. maj med malerier og skulpturer af Hjördis Hack og Hans Pauli Olsen.

Det skal også nævnes, at vi endnu ikke kan udmelde dato for den udsatte generalforsamling. Snarest muligt, efter at det kan lade sig gøre, udmelder vi en dato.

Alle ønskes alt vel og på gensyn, når det bliver muligt.