Medlemskontingent 2017

Også i 2017 fastholdes kontingentet på kr. 200,- for privatpersoner og kr. 600,- for erhvervsmedlemsskaber, der giver ret til at låne kunst til virksomheder og institutioner. Man kan orientere sig i vores samling på foreningens hjemmeside, og de værker, der er til rådighed til udlån, kan ses ved henvendelse til bestyrelsen.

Vi håber på jeres kontingentindbetaling senest den 1.4. 2017 på vores konto i Frøslev Mollerup Sparekasse: 9133 1525880.

Preben Wölck. Et udpluk af værker indsamlet på Mors.

Udstillingen koncentrerer sig om de unge år og om overgangen til det spontant abstrakte maleri. Værkerne er indsamlede på Mors og venligst udlånt af de mange mennesker, for hvem Preben Wölck betød så meget – menneskeligt og kunstnerisk.

Preben Wölck Madsen
“Mand på stol”

Udstillingens åbnes lørdag 4.2. og kan ses til med 2.4. 2017.

Læs mere om udstillingen her.

Juleudstilling på Holmen

I år har udstillingen et regionalt tilsnit, idet otte kunstnere, der repræsenterer Thy, Hanherred, Himmerland og Mors, viser foto, maleri, grafik, skulptur og keramik.

Udtillingen viser værker af Arne Møller, Bent Skytte Rasmussen, Bodil Østergaard, Frode Ballegaard, Jørgen Lang Petersen, Laila Stenderup, Pia Skogberg og Thomas Wolsing.

joergen-lang-p-4-web

Se billeder fra ferniseringen.

BEMÆRK: Holmen holder kun åbent til kl. 14 lørdag 26.11. grundet lukket arrangement.

Læs mere om kunstnerne her