Vagtplan Holmen

Mogens Gissel 5/6 – 8/8

5/6 12.00-14.30 Bodil Lausten og 14.30-17.00 Ute Holm

6/6 12.00-14.30 Kirsten Øvig og 14.30-17.00 Dagny Dalsgaard

12/6 12.00-14.30 Lene Høgh og 14.30-17.00 Dagny Dalsgaard

13/6 12.00-14.30 Gerda Buhl og 14.30-17.00 Gerda Buhl

19/6 12.00-14.30 Anette Ib og 14.30-17.00 Karen Back

20/6 12.00-17.00 Kirsten & Margrethe

26/6 12.00-14.30 Lene Høgh og 14.30-17.00 Kirsten & Kurt

27/6 12.00-17.00 Ilse & Conni

***

3/7 12.00-14.30 Ute Holm og 14.30-17.00 Dagny Dalsgaard

4/7 12.00-14.30 Gerda Buhl og 14.30-17.00 Dagny Dalsgaard

10/7 12.00-14.30 Kirsten Øvig og 14.30-17.00 Bodil Lausten

11/7 12.00-14.30 Anette Ib og 14.30-17.00 Bodil Lausten

17/7 12.00-14.30 Anette Ib og 14.30-17.00 Jørgen Lund 

18/7 12.00-14.30 Tove Markussen og 14.30-17.00 Karen Back

24/7 12.00-14.30 Conni Boll og 14.30-17.00 Kirsten & Margrethe

25/7 12.00-14.30 Ilse Klink og 14.30-17.00 Karen Back

31/7 12.00-14.30 og 14.30-17.00

***

1/8 12.00-14.30 Tove Markussen og 14.30-17.00 Conni Boll

7/8 12.00-14.30 Anette Ib og 14.30-17.00

8/8 12.00-14.30 og 14.30-17.00

***

One response to “Vagtplan Holmen