Mønsterfortællinger

Mona Dam, maleri
Lene Helmer Nielsen, tekstil
Kirsten Winter Johannsen, keramik

Fernisering lørdag 2. februar kl. 11
Holmen 7c, 7900 Nykøbing Mors

Udstillingen kan ses til og med 31. marts.
Tirsdag- søndag kl. 12-17

Udstillingen skabes af de 3 kunstnere, der alle er optaget af geometri, mønstre og ornamenters grundlæggende former, I tre forskellige udtryksformer- maleri, tekstil og keramik opbygges en udstilling, som skaber sammenhæng og viser tidløsheden og transformationen i en nutidig kontekst.

Kunstnerne ønsker at sætte fokus på geometri/ornament/mønstre. Geometri har man kendt siden oldtiden, de geometriske former er indlejret i hele vores materielle verden, som man således kender fra græsk jernalder, som kaldes den geometriske periode, ligeledes i islamisk kunst er geometriske mønstre helt essentielle dekorationselementer. Gennem geometri opdager man den naturlige proportion, balance, harmoni, der findes overalt i den klare virkelighed og i hverdagslivet. Samspillet mellem geometri og materie beskriver den grundlæggende struktur af rum, tid og alt derimellem. Geometri er dybt rodfæstet i vores cellehukommelse og i universet omkring os. I gamle dage var matematik både en hellig videnskab og en kunst, der rummede såvel det guddommeliges som det naturskabtes hemmeligheder. Geometrien beskrives også i planeternes baner og cyklusser. For eksempel skaber Venus gennem en 8 årig periode et smukt mangebladet mønster, når det ses i perspektiv fra jorden.

Mona Dam, maleri

Embroidery tulle, linen. Lene Helmer Nielsen, tekstil

Kirsten Winter Johannsen, keramik

Om de enkelte kunstnere:

Mona Dam : Uddannet i 1985 på ”Det Jyske Kunstakademi” i Århus – medlem af BKF (se venligst cv for yderligere information). Arbejder med oliemaleri, men også foto og collage indgår i min kunstneriske praksis. Har de sidste år arbejdet med geometriske/islamiske mønstre, hvor jeg på en koloristisk baggrund ligger konstruktionen/mønstret som flerfarvede streger. Arbejder i ret store formater. På mine mange Residencies/legatophold i middelhavslandene har jeg lavet research i de antikke områder, for at arbejde med ornamenter, friser, arabesker, dette har ført mig til den geometriske tradition, som jeg nu arbejder med.

Kirsten Winther Johannsen: Eget værksted siden 1968 på egnen omkring Henne, tæt på havet og klitplantagen, nu i Henne Stationsby. Arbejder i stentøj. Som oftest drejede klassiske former, der bliver dekoreret med karakteristiske grafiske og ofte symmetriske ornamenter. Farveholdningen er blå, sort og hvid. Jeg er meget optaget af ”mønstre” i naturen. Opbygning af celler, blomster, blade, søpindsvin mm. Desuden opsøger jeg etnografika, sydamerikanske, afrikanske, japanske arbejder. Fibonacci-talrækken, den hollandske tegner M.C. Escher og den tyske biolog og filosof Ernst Haeckel er derudover afgørende for mig som inspiration til mine værker.

Lene Helmer Nielsen: Uddannet væver på Vibeke Klints vævestue og sluttede som ”svend” i 1969, hvor jeg fik mit eget værksted. Jeg er meget optaget af mønstre og især ornamenter og mønstre fra den islamiske verden. Jeg bearbejder og omformer materialet, så det passer ind i min billedverden, både i væven, men også nu som frit broderi. Her anvender jeg akvarelpapir, hvorpå jeg både maler og bruger farvet tyl i flere lag som baggrund til mine broderier. Jeg broderer med farvet hørgarn, som så danner linier og mønstre.