Erland Knudssøn Madsen

Erland Knudssøn Madsen er født i Viborg 1942

Debut KE 1963, Den Frie Udstillingsbygning. Gift med Helga Kusk og bosat i Thy 1967.

Udstillinger bl.a på museer, gallerier, kunst- haller, kunstforeninger mv. her i landet; desuden enkelte gange i de andre nordiske lande og i Polen, Tyskland og Slovenien.

Større opgaver bl.a. i Aalborg, Hjørring, Viborg, Haslev, Middelfart, Ejby, Søndersø, Hørsholm, Nordborg, Sønderborg, Aarhus, Ikast, Skive, Vejle, Thisted, Stenbjerg, Tønder, Tilsted, Videbæk, Hjerm, Vokslev og Holstebro.

Bogsamarbejde med bl.a. Knud Sørensen, Eske K. Mathiesen, Jytte Borberg, Peter Seeberg, Bent Haller, Chr. Helmer Jørgensen, Mads Kusk. Frimærke for Postvæsenet, en del plakater.

Repræsenteret bl.a. på kunstmuseer i Vendsyssel, Hjørring, Vejle, Randers, Holstebro, Tønder og Hygum. Trapholt Kunstmuseum, Kunsten i Aalborg, Køge Skitsesamling, Heltborg Museum, Vrå Kunstbygning, Holstebro Kunstsamling, Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond.

Holmen marts 2023. Værkerne “Sommerfuglerester. Forgængelighed” og “Vækstmåler. Dvale”.

Modtaget bl.a. Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse 1999, 3-årige stipendium 1985, præmieringer, arbejdslegater og produktions- støtte. Astrid Noacks Billedhuggerlegat 1985, Jyllands-Postens årspris 1988, Ny Carlsberg- fondets store legat 1999, Henry Heerups Mindelegat 2005, Eckersberg-medaljen 2006, Sportgoods Fondens Hæderspris 2007 og Anne Marie Carl-Nielsen og Carl Nielsens Hæderslegat 2008.

Medlem af kunstnersammenslutningerne Thisted-udstillingen 1976-87, M59 1983-88, Kammeraterne 1992-2008, Jylland fra 1979, Vrå-udstillingen fra 1988, Veksølund 1996-2010 og Clausens Kunsthandel fra 1990.

“Modviljer” fra 2014 og “Vækstmåler. Dvale” fra 2015. Bagerst ses “Træerne er der. Bøg” fra 2022

Tillidshverv bl.a. Statens Kunstfonds udsmyk- ningsudvalg 1987-90, Statens Værksteder for Kunst, områdeudvalget og værkstedsrådet 1995-2000, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 1990-2020, Akademiraadet 2000-2002, Arbejdende formand for Det Jyske Kunstakademi 1993-98, Charlottenborgs bestyrelse 1997-2001, Kunstens bestyrelse, Aalborg 2002-14, Statens Kunstfonds repræsentantskab 2009-13. Akademiraadets Landskabsudvalg 2011-20.

Læs Knud Sørensens tekst om Erland Knudssøn Madsen

Pressemeddelelse