Indiske billeder

Se billeder fra åbning lørdag 26. februar.

Mød samleren, Preben Gondolf, på Holmen søndag 27. februar kl. 14.

Når man taler om et land med en kulturarv, der er mindst 4.000 år gammel og en befolkning på mere end én milliard mennesker er det svært at generalisere. Derfor siges det ofte, at uanset hvad man siger om Indien og indere vil det sandsynligvis være rigtigt, og det modsatte nok også være sandt. Så stor er mangfoldigheden i landet.

Indisk nutidskunst

En kort beskrivelse af indisk samtidskunst er ikke mulig. Hvis man alligevel vil gøre forsøget kommer man ikke uden om begreber som mangfoldighed, figurativ, farverigdom og kvalitet. Andre kendetegn er den dynamiske dialog mellem fortid og nutid samt evnen til at være international uden at miste sin nationale identitet.

Den indiske samtidskunst trækker i stor udstrækning på landets kulturarv. Her skal blot fremhæves nogle af de aspekter, som har haft størst betydning. Meget nutidskunst er en direkte fortsættelse af den narrative tradition i Indien, hvor motiver hentes fra mytologien, især fra den hinduistiske gudeverden. Noget tilsvarende gælder for folkekunsten, hvorfra især tegn og symboler  genfindes i nutidskunsten. En anden tradition, som mange kunstnere har fastholdt, er det flade maleri (billede uden perspektiv), som i indisk kontekst stammer fra miniaturebillederne fra Mogul tiden (1200 – 1700) En del af den indiske samtidskunst er naturligvis også påvirket af kunsten i vesten.

De udstillede værker

Når man taler om indisk samtidskunst er almindelig praksis, at begrebet også omfatter værker fra Pakistan, Bangladesh og Nepal, da disse lande har en fælles kulturarv på flere tusinde år. På udstillingen vil der derfor blive vis værker fra Indien, Pakistan og Bangladesh.

De udstillede værker stammer fra Preben Gondolfs indiske kunstsamling på mere end 140 værker, som er indkøbt siden 1987, hvor Preben Gondolf blev udsendt af Udenrigsministeriet til den danske ambassade i New Delhi.

Tyngden i samlingen ligger på den figurative kunst. Motivet på mange af de udstillede værker er kvinder. Et andet motiv, som går igen i mange værker, er dyr. I Indien anses dekorativ kunst ikke at være dårlig smag, og der er ikke noget skarpt skel mellem kunst og kunsthåndværk.

De flest af værkerne på udstillingen er gengivet i bog: ”MY ONE HUNDRED AND ONE Works of Contemporary Indian Art”. Om bogen sagde den daværende indisk ambassadør i Danmark Rajeev Shahare: ”Delightful – pure labour of love”. Bogen kan købes på udstillingen for 250 kr.

Udstillingen kan ses til og med søndag 18. april.

Åbent tirsdag-søndag kl. 13-17.