Strejflys over værker erhvervet i foreningens første 59 år.

Udstilling i Morsø Kunstforening 30. juni – 27. september 2020.
Se Kirkeby, Winther, Wølck, Heide, Klein og mange andre i Morsø Kunstforening.

Carl Bjerring, Bent Sørensen, Jørgen Lang Petersen mf.

Der har været et hav af forskellige udstillinger i foreningens levetid. Meget forskellige vilkår over årene, men værkerne lever, og de nuværende lokaler i Holmen giver udstillingerne særdeles fine vilkår. Frem til udløbet af september vises udsnit af foreningens i alt 350 værker. Det bliver maleri, grafik, foto, skulptur og grafik. Der vil være særligt fokus på værker af lokale kunstnere.

Mie Olise, Rasmus Hedie, Gugge Hammerskov og Poul Agger.

Helt fra starten har foreningen haft en indkøbspolitik, hvor der blev købt ind med sigte på at skabe en samling, der kunne begrunde at oprette et kunstmuseum. Det drømte mange om. Ret hurtigt indhentede realiteterne de gode ønsker, så man måtte erkende, at der næppe ville kunne skaffes økonomi til at opbygge et museum med fast bopæl og åbning.

Til gengæld fortsatte opbygningen af en samling, som ville være værdig til et kunstmuseum. Indkøbene – indimellem suppleret med flotte donationer – er så fortsat til nutiden.

Jens Kristian Jacobsen, Hasse Juul og Kirsten Klein

Helt frem til åbningen arbejdes der på at udvælge værker til udstillingen, men der kan garanteres for en meget bred og alsidig udstilling.

Det kan blandt andet oplyses, at maleriet ’Lawrence of Arabia’ et hovedværk af Per Kirkeby, indgår. Det blev indkøbt i foreningens første leveår, hvor Knud Sørensen var formand. Han er i øvrigt foreningens eneste æresmedlem og bistår stadig med råd og dåd.

Per Kirkeby ’Lawrence of Arabia’

Derudover bliver der vist værker af en lang række kunstnere, herunder Kirsten Klein, Erik Heide, Preben Wølck, Richard Winther, Mie Olise, Hasse Juul, Jonna Juul, Simon Ward, Jørgen Lang Petersen, Finn Have, Erk Warming, Sigrid Lütken, Bent Sørensen, Richard Lloyd, Jens Kidmose, Bjarke regn Svendsen, John Olsen, Ole Sporring, Freddie Eriksen og Jens Kristian Kjærgaard.

Richard Winther “Hoveder og hele figurer”. Maleri. 1965

Kunstforeningen har et pænt antal virksomheds- og institutionsmedlemmer, der kan låne fra samlingen Derved ses vores værker af mange flere. Til udstillingen har vi måttet hjemkalde nogle værker, mens udstillingen gennemføres, men de kommer tilbage til lånerne igen.

Ole Sporring, Preben Wölck og Finn Have

Mange værker kan i øvrigt altid ses af alle, idet knap 20 af foreningens skulpturer er placeret i det åbne rum rundt i Kommunen.

Jørgen Lang Petersen”Fuglebrev”

I forbindelse med udstillingen udgiver Kunstforeningen Magasin nr. 8 – Det bliver det sidste i den form, vi har udviklet over de seneste tre år med omtale af foreningens udstillinger, information om kunstudstillinger i omegnen og indimellem mere beskrivende artikler.

Fra starten af 2021 udgives et fælles magasin efter nogenlunde samme koncept, nu i samarbejde med Det ny Kastet i Thisted og Sydthy Kunstforening. Det udvikles selvsagt frem til udgivelsen, og vi venter os meget af at kunne løfte mere i flok og komme ud til større og bredere publikum.
…………………………………………………………………………………………………. Udstillingen vises i MK61’ lokaler ved lystbådehavnen i Nykøbing Mors, Holmen 7C. Åbningstider 12-17, tirsdag til søndag.