Om kunstforeningen

Morsø Kunstforening er en forening, der har som formål at fremme interessen for og vise fortrinsvis nyere kunst på Mors. Foreningen har ca. 310 medlemmer og 29 firmamedlemmer. Alle aktiviteter er baseret på frivilligt arbejde; det gælder bestyrelsen på ni medlemmer og en stor gruppe af frivillige vagter, der passer udstillingerne i weekenderne. Lokalerne på Holmen er stillet til rådighed for foreningen af Morsø Kommune og indviet i juni 2013.

Forhistorien

I 1961 gik en gruppe mennesker omkring på Mors og længtes efter at se billeder. Mulighederne for at se en kunstudstilling på Mors var stort set ikke eksisterende. Nu og da gæstedes Nykøbing af en kunsthandler, der lejede en sal på hotel Bendix eller på Afholdshotellet og fyldte borde, stole, vægge og gulve med malerier – eller skilderier – er måske et bedre udtryk, men bortset fra det var der ikke meget liv i udstillingsvirksomheden. I det hele taget var det kulturelle klima tyndt i de år. En passiv musikforening, ingen teaterforening, men dog besøg af og til af et omrejsende teater i håndværkerforeningen og en biblioteksforening, hvis mål blot var at skaffe midler til biblioteksdriften, udgjorde de beskedne kulturelle muligheder. Naturligvis fandtes der et kulturliv knyttet til de folkelige traditioner, sådan som de udfoldede sig i foredragsforeninger og forsamlingshuse, men det var en kultur, der først og fremmest levede i landområderne og byggede på det talte ord. Kulturlivet manglede de udfordringer og provokationer, som udefra kommende kulturelle manifestationer til enhver tid vil udgøre.

Historien begynder

Men i aftenskoleregi skete der noget. Maleren Preben Wölck havde i vinteren 1960-61 aftenskolehold i kunstforståelse, tegning og maling, og det var her ordet kunstforening for første gang dukkede op hos de billedhungrende deltagere. Preben Wölck fortalte sin ven, forfatteren Knud Sørensen, om det, og de blev enige om, at Knud Sørensen skulle indkalde til en stiftende generalforsamling den 15. august 1961. Den fandt sted i Afholdshotellets sal, og det var så den aften, Morsø Kunstforening af 1961 blev til. Preben Wölck havde på forhånd afvist at blive indvalgt i bestyrelsen, men han virkede i begyndelsen som konsulent for den første bestyrelse med Knud Sørensen som formand, og det var ikke mindst hans kontakter til andre kunstnere, der kom til at præge valget af udstillere de første år, ligesom det var ham, der straks efter starten skabte foreningens logo.

Historien er ikke slut endnu

Siden stiftelsen har Morsø Kunstforening uafbrudt været aktiv med 6 – 8 udstillinger hvert år, skiftende steder i Nykøbing, men fra 1988 -2013 på Rådhustorvet i det såkaldte Palæ. Foreningen har medvirket til opstilling af skulpturer forskellige steder på øen, arrangeret kunstrejser og foredrag og været aktive i oprettelsen af en billedskole for børn. De gennem årene indkøbte værker udgør en fin samling af dansk nutidskunst, og værkerne udlånes til firmamedlemmer og kommunale institutioner, men udstilles også med mellemrum i foreningen.