Om kunstforeningen

Siden stiftelsen har Morsø Kunstforening uafbrudt været aktiv med 6 – 8 udstillinger hvert år, skiftende steder i Nykøbing, men 2013 fast på Holmen. Foreningen har medvirket til opstilling af skulpturer forskellige steder på øen, arrangeret kunstrejser og foredrag og været aktive i oprettelsen af en billedskole for børn. De gennem årene indkøbte værker udgør en fin samling af dansk nutidskunst, og værkerne udlånes til firmamedlemmer og kommunale institutioner, men udstilles også med mellemrum i foreningen.

Frivillige sørger for at publikum kan se udstillingerne hen over året.