Udstillingsvedtægt

For udstillingens gennemførelse gælder iøvrigt følgende:

 1. Kunstforeningens kontaktperson i forbindelse med udstillingens      afholdelse er (navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse). Kontaktpersonen er bemyndiget til at træffe aftale med kunstneren vedrørende alle normale  forekommende opgaver i forbindelse med gennemførel-sen af udstillingen.
 2. Åbningstiderne i udstillingsperioden er alle dage kl. 12-17, undtagen mandage. Juli-august åbningstiden 11-17.
 3. Kunstforeningen har forsikret de udstilllede værker gennem en generel forsikring tegnet hos Max Levig & Co.s Eftf. Forsikringsaktieselskab (Tryg) i København.
 4. Efter aftale med kontaktpersonen sørger kunstneren/kunstnergruppen for, at de ophængnings- og udstillingsklargjorte værker er kunstforeningen i hænde på aftalte dato, hvilken skal fremgå af udstillingsaftalen.
 5. Efter udstillingens afslutning afhentes eller returneres de udstillede værker senest hurtigst muligt i henhold til aftale med kontaktpersonen.
 6. Kunstforeningen yder godtgørelse for
  transportudgifter i direkte forbindelse med aktuelle udstilling, hvilket fremgår præciseret af den enkelte aktuelle udstillingsaftale.
 7. Kunstforeningen fremstiller og afholder normalt omkostningerne til  ca. 50 stk. plakater i A3 eller A4 format. Materialet til plakaternes indhold (CV, fotos og eventuel tekst) skal være kunstforeningen i hænde senest 2 uger før ferniseringen. Materialet sendes til foreningens IT-sekretær.
 8. Hvis kunstneren selv ønsker at udarbejde eller fremsende egne plakater, skal disse være fremme ved kunstforeningen senest 2 uger før ferniseringen.
 9. Værkfortegnelse med udstillingsnumre og  salgspriser skal afleveres til kunstforeningens kontaktperson samtidig med værkerne. Værkerne skal være nummererede i overensstemmelse med værksfortegnelsen.
 10. Grundplan over udstillingslokalerne kan findes på kunstforeningens hjemmeside (forsiden).
 11. Der ydes kunstforeningen en provision på 25% af
  den samlede salgssum for solgte værker på aktuelle udstilling.
 12. Kunstforeningen kan ikke garantere noget salg, men med henvisning til aktuelle prisliste vil kunstforeningen tilstræbe et salg. Herfra trækkes 25% i provision til kunstforeningen.
 13. Afregning sker senest 4 uger efter udstillingens
  afslutning. Beløbet indsættes på det bankkontonummer, hvilket skal fremgå af udstillingsaftalen.
 14. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skriftlige aftaler indgås. I givet fald skal det fremgå af udstillingsaftalens pkt. 14.