Preben Wölck

ET UDPLUK AF VÆRKER INDSAMLET PÅ MORS.

Maleren Preben Wölck blev født i Nykøbing Mors i 1924 og døde samme sted i 2000. Han arbejdede tidligt med iagttagelser af hverdagens miljøer og mennesker og med det, han kaldte ”de ydmyge steder” i naturen på Mors. I 1949 blev han optaget på Kunstakademiet og boede indtil 1956 på Nørrebro med sin kone og deres to børn. Fra den periode stammer en række socialrealistiske værker, der viser hans solidaritet og forbundethed med folk på Nørrebro.

Men han trivedes trods alt bedst på Mors, nærheden til naturen og omgangen med menneskene i den landsby, hvor de bosatte sig, var vigtig for ham og resulterede i både grafiske tryk og malerier med motiver fra de nære omgivelser. I tressernes begyndelse slog han om og begyndte under indflydelse af den internationale abstrakte ekspressionisme at arbejde med nonfigurative, pastose farveophobninger, domineret af sort, hvid og grå.

Udstillingen koncentrerer sig om de unge år og om overgangen til det spontant abstrakte maleri. Værkerne er indsamlede på Mors og venligst udlånt af de mange mennesker, for hvem Preben Wölck betød så meget – menneskeligt og kunstnerisk.

I forbindelse med åbningen bliver der taler ved Knud Sørensen, der gennem mange år var i tæt forbindelse med Preben Wölck, og som har skrevet bogen Preben Wölck, Kunstneren og mennesket og ved maleren Ole Sporring, for hvem dele af Preben Wölcks motivverden er en stadig kunstnerisk igangsætter og inspirator.

Udstillingen blev åbnet lørdag 4.2.

Kunstforeningens formand Vibeke Sørensen åbnede udstillingen.

Knud Sørensen talte om samarbejdet med Wölck fra 1950’erne til 1980’erne.

Ole Sporring talte om at møde Wölck som ung