Haack og Olsen

Lørdag 16. oktober kl. 11 åbner vi en spændende udstilling med to nordiske kunstnere. Hjördis Haack udstiller malerier og Hans Pauli Olsen udstiller skulptur.

Hjördis Haack

Hjördis Haack er født i Göteborg, Sverige og uddannet i 1983 på Konstakademiet i Stockholm. Hjördis Haack fortæller om sin kunst: I mit kunstneriske virke arbejder jeg mest med maleri. Jeg arbejder rent malerteknisk ud fra den figurative tradition. Mine malerier er fra en vis afstand nærmest fotografiske, men på nærmere afstand ser man tydeligt håndens arbejde. Et af de gennemgående temaer i mine malerier er det konkrete maleri kontra det forestillende. Jeg arbejder ofte med lærredets hvide flade sammen med det figurative motiv. Malerierne får mere karakter af objektmaleri.

Maleri af Hjördis Haack

Hans Pauli Olsen er født i 1957 på Færøerne. Han er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og bor og arbejder i København. Også i sit hjemland er han en skattet kunstner; han har sat sig tydelige, kunstneriske spor i øriget i Nordatlanten.

Hans Pauli Olsen

Hans Pauli Olsen hører til den gren af 80’er generationens nye billedhuggere, der først og fremmest orienterede sig mod den klassiske skulpturarv og mod den nye engelske skulptur, hvor den kropslige og sanselige dimension var i fokus. Hans Pauli Olsen bygger sine skulpturer op i overensstemmelse med den klassiske teknik, hvor skulpturen vokser frem inde fra kernen og udefter. Det er håndens spor gennem leret, håndens aftryk i materialet, som danner den overflade, vi møder. En ekspressiv og levende overflade, der får figuren til at leve og ånde. Hans Pauli Olsen arbejder med skønhed; med kroppens skønhed og geometri, med kroppen som en dynamisk og udtryksfuld væren.

Skulptur af Hans Pauli Olsen

Udstillingen kan ses til og med søndag 28. november. Vi holder åbent onsdag – søndag kl. 12-17.