Berit Øien og Rud Ingemann

Lørdag 29. april åbner MK61 en udstilling med to i Thy bosiddende kunstnere med rødder tilbage i dansk kunst i 1950-60’erne.

Berit Øien er Billedvæver. Født 1942 i Oslo, Norge. Bor nu i Øsløs, på Hannæs i Thy.

Hendes uddannelse begyndte med den 3-årige væveskole i Oslo og fortsatte på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus, 1965 til 1968, med Anna Thommesen som lærer. Det var et frit og inspirerende miljø, hvor Berit Øien fandt sin egen udtryksform. Sammen med Rud Ingemann flyttede hun efter endt akademitid til Øsløs i Thy.
Da Anna Thommesen skulle vælge en afløser til sit job som underviser ved Det Jyske Kunstakademi, faldt valget på Berit. Anna Thommesen beskrev Berit Øiens arbejder som… meget personlige og på et højt kunstnerisk niveau udtrykker de sig med ægthed og naturlighed i en distinkt og levende ornamentik, der i tegning og farve bevarer og forstærker fladen. Berit Øien underviste i vævning på Det Jyske Kunstakademi i 5 år.

Berit Øien. Figurer. Vævning.

Øiens billedvævninger er bygget op med enkle symmetriske mønstre som gentages og varieres. Det skabende arbejde ligger i to faser. Først at tegne sin oplevelse, skitsen, og herefter at omsætte skitsen til det vævede tæppe. De fleste af Øiens tæpper er vævet på gobelinvæv, dvs. opretstående væv med hørtrend og islæt af uldgarn eller kraftigt hørgarn. Hun har dog også anvendt trampevæv, når opgaven har krævet det. I årenes løb er det blevet til udsmykninger på skoler og plejehjem i Danmark, Oslos Handelshøjskole, Aarhus Universitet og Nationalmuseet. Hertil en række kirketekstiler. To messehagler til Roskilde Domkirke, messehagel til Vesløs kirke, kortæppe til Hørning kirke og tre altertæpper (tavler) til Christianskirken i Sønderborg.

Berit Øien har været medlem af udstillingsgruppen Mejlen siden 1970.

Udstillinger: Udstillingsgruppen Mejlen hvert andet år i 30 år i Den Frie Udstillingsbygning i København, Randers Kunstmuseum, Aarhus Kunstmuseum, Banegården Aabenraa, Aarhus Kunstbygning, Herning Museum, Kirsten Kjærs Museum, Vendsyssel Kunstmuseum.

www.beritoien.dk

Rud Ingemann Pedersen er kunstmaler. Født 1943 i Nørlev, Vendsyssel. Bor i Øsløs på Hannæs i Thy.

En søgen efter en kunstnerisk uddannelse sluttede, da Rud Ingemann i 1965 blev optaget på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus med malerne Jeppe Vontillius og Niels Lergaard som inspirerende lærerkræfter.  – Rud Ingemann fortæller: “Tre år med tegning og modelmaling kan virke ensformigt, men de ugentlige gennemgange af ens arbejder var der, hvor vi fik forståelse for helhed og karakter og ægthed.

Med kun lidt medbragt kapital og uden bekymringer for fremtiden, flyttede Rud Ingemann efter akademitiden sammen med hustruen Berit Øien til Øsløs i Thy. Hannæsegnen er et stort tag-selv-bord for en landskabsmaler. Siden opvæksten i Nørlev Skole har landskabet været Rud Ingemans skæbne.

I 50 år er Rud sprunget på cyklen og kørt ud i landskabet i Thy og Hannæs, standset, hvis han pludselig fornemmede noget, måske en forandring i lyset, han har taget staffeliet frem og malet sin landskabsoplevelse.

Rud Ingemann. Landskab ved fjorden. Maleri.

Mange taler om lyset mellem hav og fjord. Det er mildere end inde i landet. Rud Ingemanns malerier er næsten altid afsluttet i det fløjlsbløde lys i skumringen – efter timers arbejde. Det er “Hannæs Lys”.

Peter Laugesen skriver om Henrik Nordbrandts digte: ”Der sker absolut ingenting i digtene, men det ingenting er alt.” Sådan er det også med Rud Ingemanns malerier, der sker absolut ingenting, men det ingenting er alt.
Ruds malerier kræver, at beskueren har tid til at fordybe sig, så opdager man, at der bag den umiddelbart mørke overflade gemmer sig en oplevelse af tidløs kvalitet.

Medlem af udstillingsgruppen Mejlen siden 1970. 

Udgivelser: “Det Mørke Lys” – om kunstmaleren Rud Ingemann Pedersen; skrevet af Eske K. Mathiesen 1999.

Udvalgte udstillinger: Udstillingsgruppen Mejlen hvert andet år i 30 år i Den Frie Udstillingsbygning i København, Randers Kunstmuseum, Grenaa Kunstforening, Vendsyssel Kunstmuseum, Herning Kunstforening, Kirsten Kjærs Museum, Sønderjyllands Kunst- og Kulturcenter.

www.rudingemann.com