Generalforsamling

Foreningen afholder ordinær generalforsamling i første kvartal hvert år.

Programmet plejer at være som følgende:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Årsregnskab
  4. Kontingentfastsættelse
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisorer og en revisorsuppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig auktion på de til formålet indkøbte værker.