5STK

https://fb.watch/52HSxqI0w1/

Annette Hornskov Mørks værker er organiske, eksperimenterende udtryk, som insisterer pa deres tilstedeværelse. Hun definerer sig selv som maler med et abstrakt, minimalistisk billedsprog og er især interesseret i tilfældigheden som kunstnerisk princip. Billedet bygges op i øjeblikket – det er en proces, der hele tiden er til forhandling og under forandring.

Billedfladens afgrænsning har stor betydning for den abstrakte form, og placeringen af formen eller elementerne er essentiel og overvejes nøje, med tanke for hvornår nok er nok. Ofte synes værkerne at være lavet i et “fort”penselstrøg, som møder lærredet præcis lige der, hvor kompositionen spænder stærkest.

Annette Hornskov Mørk har stærke inspirationer fra natur og menneske og arbejder ud over maleri og tegning med flere projekter af tredimensionel karakter, bl.a. i kunstnergruppen 5STK, som ofte laver fællesværker til deres udstillinger.

Kunstnerens hjemmeside

Helle Skydt arbejder med forskellige medier. Udgangspunktet/oplægget til hendes vandordstegninger er egne fotos, hvor hun tager elementer fra flere forskellige fotos og sampler dem sammen til det endelige værk. Tegningerne er lavet på lærred eller papir med ord i stedet for en streg og med et motivvalg, der altid har med vand at gøre. Altid med en blå tusch, der også refererer til vandets farve.

Der har varet en enkelt afstikker ”At tegne med Curriculum Vitae: HKH Kronprins Frederik”. Her er portrættet af HKH Kronprins Frederik skrevet med hans C.V. Den blå tusch henviser til det kongelige blod. Nar man ser portrættet på afstand, er det blot en stor tegning, men ved nærmere eftersyn opdager man, at hver streg er skrevet med HKH Kronprinsens C.V.

Skydts malerier er koloristiske, abstrakte værker, hvor der leges med farver, streg og flade. Fælles for alle hendes værker er en særlig fokus pa komposition.

Helle Skydts hjemmeside

Annette Gerlifs kunst handler om at skabe orden i en kaotisk ydre verden.

Gerlif fortæller: Jeg er udstyret med en utrættelig digital hjerne, som konstant organiserer og kategoriserer, ser mønstre og sammenhænge. En matematisk hjerne, der ynder orden og minimalisme – at gøre noget simpelt og tydeligt. Min kunst er i udgangspunktet altid karakteristisk ved den åbenlyse interesse for den konkrete fysiske verdens forskellige rum og arkitektoniske formationer. Iagttagelserne kan spores direkte på billedfladen, hvor de forenkles, arrangeres og gøres flade, så de fremstår som abstraktioner og mønstre i dialog med linjer og taktile brud, der skaber modvægt, åbninger og forskydninger i billedrummet. Mine mennesketomme billeder med referencer til den fysiske verden er en slags landskaber eller rum, som beskueren kan træde ind i; en slags broer ind i det imaginære, som kan befrugte den besøgendes fantasi og lyst til at lege med og gå på opdagelse. Jeg dissekerer den ydre verden og omsætter den til abstraktion, skaber nye verdener for mig selv og beskueren at bebo mentalt og følelsesmæssigt.

Kunstnerens hjemmeside