Ændret udstillingsprogram

Det er svært at spå, men rigtig meget tyder på, at coronakrisen ikke er løst ved udløbet af næste uge (13), hvor de først udmeldte restriktioner i princippet burde ophøre.

Under alle omstændigheder vil der blive en del tilretninger, når Danmark skal i gang igen. MK61 har søgt at være lidt på forkant, og vi har derfor udsat den næste udstilling ’Rejser og eventyr’ med Helga Exners smykker og Bjarke Regn Svendsens malerier. Udstillingen skulle åbne lørdag den 4. april, men vil i stedet blive gennemført i december 2020 til januar 2021. Den planlagte udstilling i forbindelse med årsskiftet er følgelig også udsat, og gennemføres i stedet februar-marts 2021.

Den igangværende udstilling med Hanne Schmidts spændende interiør-billeder, der viser forfald, er i sagens natur ikke set af så mange. Heldigvis skal Hanne Schmidt først bruge sine billeder til juli, og hun har indvilget i at forlænge udstillingen. Det er vi glade for og håber, at der så bliver mulighed for, at flere kan se udstillingen. Det vil formentlig også give tid til at komme ind i normal rytme igen.

Alt i alt søger vi at tilpasse os realiteterne – måske bliver der behov for flere ændringer, men som det ser ud nu genåbner Kunstforeningen med Hanne Schmidt-udstillingen, når det er forsvarligt, og kommer så ind i den oprindelige plan, hvor næste udstilling åbner lørdag den 30. maj med malerier og skulpturer af Hjördis Hack og Hans Pauli Olsen.

Det skal også nævnes, at vi endnu ikke kan udmelde dato for den udsatte generalforsamling. Snarest muligt, efter at det kan lade sig gøre, udmelder vi en dato.

Alle ønskes alt vel og på gensyn, når det bliver muligt.

Udsættelse af kunstforeningens generalforsamling.

Den planlagte og indkaldte generalforsamling tirsdag den 17.03.2020 udsættes indtil videre.

Begrundelsen er den meget alvorlige samfundssituation med risiko for smitte med coronavirus. Der er fra centrale og lokale myndigheder med begrundelse i sundhedsfaglige vurderinger udmeldt, at smittefaren skal tage meget seriøst, og at det ikke er klogt at deltage i større forsamlinger eller tætte grupper. På den baggrund vil vi ikke gennemføre generalforsamlingen nu, men kommer tilbage med ny dato, når situationen er mere afklaret.

Håber på forståelse for denne beslutning.

Foreningens udstilling holdes uændret åbent, medmindre udviklingen kræver anden beslutning.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Hanne Schmidt

Læs mere om udstillingen

Se nyeste udgave af MK61-magasinet (kan hentes på Holmen):