Udsættelse af generalforsamling

Indimellem gentager historien sig.

Den planlagte og varslede generalforsamling tirsdag den 23.03.2021 udsættes indtil videre.

Begrundelsen er følger af den igangværende pandemi, der bl.a. har medført stor reduktion i mulighed for at forsamles. Der gør det helt umuligt at gennemføre generalforsamlingen på en god og sikker måde. Vi har overvejet at lave en virtuel udgave, men kan ikke finde en form, der gør gennemførelse rimelig.

Derfor vil vi ikke gennemføre generalforsamlingen nu. Snarest muligt efter at det kan lade sig gøre, udmelder vi en ny dato.

Håber på forståelse for denne beslutning – og tak for den fine opbakning med betaling af kontingent for 2021. Vi forventer absolut at kunne ”give tilbage” i stort omfang, og de planlagte udstillinger tyder på det, når vi altså kan åbne!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udstilling forlænget

Når vi åbner igen en gang i 2021, vil man stadigvæk kunne se udstillingen med Exners smykker og Regn Svendsens maleri. Udstillingsprogrammet for 2021 er blevet revideret. Når vi kender åbningstidspunktet, sendes opdaterede information til medlemmerne og kalenderen her på siden ajourføres.

Læs mere om udstillingen

Se billeder fra udstillingen på Holmen

4 med farve

3. oktober til søndag 22. november kan man se udstillingen 4 med farve med Hanne Sejrbo, Johanne Foss, Egon Bjerg Nielsen og Morten Skovmand.

Se billeder fra åbningen

Læs mere om udstillingen